De oranje band, 4e Kyu

oranje band

BLOK A (kata):

Eerste serie Ebo-No-Kata

BLOK B (Basisvaardigheden)

Algemene vaardigheden:
Verplaatsen en houding

Valtechnieken (Ukemi-Waza).

Uitvoeren: elke val apart en in een doorgaande reeks.

Basistechnieken.

 1. Weringen (Uke-Waza).
 2. Schop, slag en stoottechnieken (Atemi-Waza).
 3. Werptechnieken (Nage-Waza).
  uitvoering met inleidende verplaatsing:
  Principes kunnen tonen bij verdedigingen van de aangeleerde werptechnieken.
 4. Klemmen (Kansetsu-Waza).
 5. Op de grond:

BLOK C (Toepassen)

 1. Verdedigen met schop, slag en stoottechnieken.
  Tegen minimaal 3 aanvallen naar keuze van het eerste Uke-Kata verdedigen met: combinaties weren/verplaatsen en minimaal een combinatie van twee slag, stoot of schoptechnieken (Atemi-Waza).
 2. Verdedigen met werptechnieken.
  Idem, verdedigen met werptechnieken en Atemi-Waza (inleidend en als uitschakeling)
 3. Verdedigen met klemmen.
  Idem, verdedigen met klemmen en Atemi-Waza, de klem wordt gebruikt als eindtechniek, Uke tikt af ten teken van overgave.