De groene band, 3e Kyu

groene band

BLOK A (kata):

Eerste en derde serie Ebo-No-Kata

BLOK B (Basisvaardigheden)

Algemene vaardigheden.
Verplaatsen en houding

Valtechnieken (Ukemi-Waza).

Basistechnieken.

  1. Weringen (Uke-Waza).
  2. Schop, slag en stoottechnieken (Atemi-Waza).
  3. Werptechnieken (Nage-Waza).
  4. Klemmen (Kansetsu-Waza).
  5. Wurgingen (Jime-Waza).

BLOK C (Toepassen).

  1. Verdedigen tegen verschillende staande aanvallen.
  2. Verdedigen in situaties op de grond.
  3. Vrij gevecht in drie fasen, conform reglement Fighting-System.
  4. Vrije aanval.