De blauwe band, 2e Kyu

blauwe band

BLOK A (kata)

Eerste, tweede en derde serie van het Ebo-No-Kata.

BLOK B (basisvaardigheden)

Algemene vaardigheden

Valtechnieken (Ukemi-Waza)

Basistechnieken

 1. Weringen (Uke-Waza)
 2. Schop, slag en stoottechnieken (Atemi-Waza)
 3. Werptechnieken (Nage-Waza)
 4. Klemmen (Kansetsu-Waza)

BLOK C (toepassen)

 1. Verdedigen in situaties, staande
  tegen opgegeven aanvallen uit de volgende rij, minimaal tonen in de verdediging 3-voudige combinaties, waarbij een uitschakel- of controle-techniek
 2. Verdedigen in situaties op de grond
 3. Bijzondere verdedigingen
 4. Vrij gevecht in drie fasen, conform reglement Fighting-System
 5. Vrije aanval