Disclaimer

Informatie

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de informatie is samengesteld, kan het voorkomen dat deze onvolledigheden of onjuistheden bevat. Mocht u een onvolkomenheid op deze website ontdekken, dan kunt u deze doorgeven via ons e-mail adres: info@vechtsportgroningen.com

Aansprakelijkheid

"Sportschool Jaap Schuitema" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies op deze website, noch voor eventuele gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of eventuele gelinkte websites van derden. Dit geldt tevens voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.

Rechten

U kunt als gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt.

Het gastenboek

Het gastenboek is een openbaar medium en wordt regelmatig geleegd. Alleen bijdragen in de Nederlandse taal worden geaccepteerd. "Sportschool Jaap Schuitema" heeft het recht bijdragen van deze site te verwijden.
Vragen via het gastenboek aan "Sportschool Jaap Schuitema" gesteld, worden niet beantwoord. U wordt verzocht vragen te stellen via ons e-mail adres: info@vechtsportgroningen.com. De desbetreffende vraag zal uit het gastenboek worden verwijderd.
Het gastenboek is geen medium voor advertenties. Advertenties worden derhalve uit het gastenboek verwijderd.

Copyright

Deze website is het intellectueel eigendom van "Sportschool Jaap Schuitema". Alle onderdelen en teksten van deze site mogen onder bronvermelding vrijelijk gebruikt worden met in achtneming van hetgeen onder aansprakelijkheid vermeld is.

Wijziging van de website

"Sportschool Jaap Schuitema" behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan (de informatie op) deze website.

Browser

Deze site is geoptimaliseerd voor gebruik met de Mozilla Firefox 6.0.0 (of hoger) web-browser op een resolutie van 1680x1050 pixels. Andere web-browsers en resoluties werken ook maar geven kwalitatief mindere resultaten. De gratis Mozilla Firefox web-browser kunt u downloaden op: http://www.mozilla.org/products/firefox/

Wijziging van de voorwaarden

"Sportschool Jaap Schuitema" behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze website van kracht zijn.