Nieuws 2016

Grondlegger van de sportschool sensei "Paul van de Bor" overleden


In memoriam sensei Paul van de Bor.

Het droevige bericht heeft ons bereikt dat Paul van de Bor is overleden.

Paul is in 1957 gestart met "Sportschool van de Bor" aan de Kostersgang in Groningen en was daarmee de grondlegger van onze sportschool. Jarenlang was Sportschool van de Bor in heel Noord-Nederland een sportschool van naam en faam. In 1987 ging de sportschool over in "Sportschool Jaap Schuitema".

Paul was bekend om zijn uitermate goede technische beheersing. Techniek was in zijn visie zeer belangrijk, zo niet het belangrijkste. En in die zin zijn Jaap Schuitema en Jan Willem Smeenk bijzonder schatplichtig aan Paul.
Urenlang trainen op het "halve voetje" voor bij harai-goshi en over een okuri-ashi-barai was Paul niet snel tevreden. Desalniettemin heeft de sportschool vele dangraad houders afgeleverd waarvan enkelen zelfs tot de hogere dangraad houders gerekend mogen worden.

Wij herdenken Paul als een zeer betrokken budoka, een man die leefde voor zijn sport en een mentor van vele vechtsporters.

Een zeer groot sensei is heengegaan.

Wij wensen kinderen, klein-kinderen en familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.


Jaap Schuitema
Jan Willem Smeenk
De leden van "Sportschool Jaap Schuitema".


Hervatten trainingen 2016 op tijdelijk adres

Dinsdag 13 september 2016: De trainingen starten weer op de normale tijden, maar op een tijdelijke locatie.
Adres: Travertijnstraat 12
9743 SZ  Groningen
GPS: 53.217924, 6.524193
Bereikbaarheid: Voor de autobezitters, let op eenrichtingsverkeer!
Ingang van buiten naar de dojo, tussen de beide schoolgebouwen in naar de tweede verdieping gaan.
Lukt dat niet, loop dan even naar de balie van Stichting Kelderwerk in de fitnessruimte.
Actuele informatie:Zie voor actuele informatie ook onze facebook pagina.

Hervatten trainingen na zomervakantie 2016

Donderdag 1 september 2016:Vrije training. Graag bij de balie melden om de sleutel voor de dojo te halen. Er is geen trainer aanwezig.
Dinsdag 6 septrember 2016: Alle trainingen worden weer op de normale uren hervat.
Actuele informatie:Zie voor actuele informatie ook onze facebook pagina.

Trainingsrooster zomervakantie 2016

Donderdag 11 augustus 2016:Start rooster vakantieperiode.
Let op!: Vanaf donderdag 11 augustus wordt er op de donderdag- en dinsdagavond gedurende de vakantieperiode één training gegeven.
De donderdagtraining start om 20:00 uur. De training van 19:30 uur vervalt tijdens de vakantie.
Op de dinsdagavond wordt gedurende de vakantie ook één training gegeven startend om 20:00 uur. De 19:00 uur en 21:00 uur trainingen vervallen.
Actuele informatie:Zie voor actuele informatie ook onze facebook pagina.