Verslagen 2009

Uitreiking bondsridderschap aan Jaap Schuitema, 12 december 2009

Bron: Website JBN


Op zaterdag 12 december 2009 werd Jaap Schuitema (1950) uit Groningen benoemd tot bondsridder met het gouden ereteken. Schuitema -7e dan jiu jitsu - kreeg de bijbehorende speld en oorkonde uitgereikt door districtsvoorzitter Jan Maassen, die Schuitema hiermede namens het district van harte feliciteerde. Jaap Schuitema kreeg deze onderscheiding uitgereikt voor zijn grote verdiensten voor de JBN. Meer speciaal voor zijn jarenlange werkzaamheden op het gebied van Opleidingen en Graduaties voor de sporttak Jiu-Jitsu. Daarnaast is leraar en sportschoolhouder Schuitema al 13 jaar voorzitter van de DJJC en maakt hij 23 jaar deel uit van de DGCJJ in het district Noord Nederland, waarvan hij vanaf 2007 voorzitter is.

De onderscheiding werd uitgereikt voor aanvang van de danexamens Jiu-Jitsu in de Dojo van Budovereniging Asahi te Assen. Het betrof een uitgestelde uitreiking. Het bondsbestuur had in het voorjaar van 2009 - op voordracht van het districtsbestuur en ondersteund door de NGCJJ - al besloten Schuitema deze onderscheiding toe te kennen. Schuitema’s collega en persoonlijke vriend Melle Postema zou hem deze waardering in juni 2009 uitreiken. Helaas is Postema in april jl. toch nog vrij onverwacht overleden en is de uitreiking op verzoek van Schuitema uitgesteld tot december.

Voordat Maassen Jaap Schuitema de versierselen opspeldde, stond hij bewust even stil bij de rol van de partners van de voormannen in onze takken van sport. Ook Jaap Schuitema erkende volmondig dat hij dit werk kon en kan doen omdat zijn vrouw hem hierin al tientallen jaren volledig steunt. De districtsvoorzitter nodigde Coby Schuitema op de mat uit en liet Jaap zijn vrouw symbolisch als dank een fraaie corsage opspelden.

Maassen stelde het bijzonder op prijs dat Schuitema had gekozen voor de uitreiking in het eigen district. Een regio die voor Schuitema vanwege herkomst, familie, sportschool en districtscommissiewerk heel belangrijk is. Het districtsbestuur is op haar beurt volgens Maassen heel blij een persoon als Schuitema in haar midden te hebben. Ook de inbreng van Schuitema als lid van de NGCJJ in het overleg van het districtsbestuur met de beide Noordelijke Jiu- Jitsucommissies wordt als een toegevoegde waarde ervaren. Over het functioneren in de landelijke commissies kon voorzitter Maassen kort zijn: Jaap Schuitema functioneert daarin uitstekend.

In 1989 werd Schuitema lid van de toenmalige Commissie Structuurverbetering Jiu Jitsu. Deze commissie ging in 1990 door als Opleidingscommissie Jiu Jitsu, met Schuitema als voorzitter. Vanaf 2006 is Schuitema voorzitter van de Toetsingscommissie voor het afnemen van PVB’s, dat zijn proeven van bekwaamheid, voor Jiu-Jitsu leraren. Vanaf 1995 is Schuitema secretaris van de NGCJJ.

Jiu-Jitsu leraar B Jaap Schuitema geeft al vanaf 1975 les, eerst in dienst van Sportschool Van der Bor in Groningen; vanaf 1987 als zelfstandig sportschoolhouder. Eerst in twee locaties van Chikara. Nu in een pand aan de Korreweg / Hamburgerstraat te Groningen. Jaap Schuitema is ook judoleraar A en 3e dan judo.

Hieronder staat een impressie in foto's van de uitreiking en examens (voor vergroting op klikken).


Kort verslag jiu-jitsu stage Delmenhorst, 16 mei 2009

Auteur: Marieke Wiersema


“Groß Seminar in Delmenhorst anl. 40 Jahre Ju-Jutsu im DJJV mit Dietrich Brandhorst, Heinrich Conrads und Mike Moriss”

Zaterdag 16 mei vertrokken Ruben, Maurits en ik rond 12.00 uur naar Delmenhorst, Duitsland voor een vier uur durende stage ter ere van het 40-jarig jubileum van het Deutscher Ju-Jutsu Verband. Deze stage zou aanvankelijk gegeven worden door Peter Nehls – oud leraar van Jaap -, maar helaas kon dit niet doorgaan wegens gezondheidsredenen. Met een flinke gang ‘über den Autobahn’ zaten we rond twee uur gezellig aan de broodnodige ‘Kaffee und Kuchen’, waar Ruben sinds het vertrek uit Groningen om de tien minuten over begon. Laat ik overigens niet vergeten te vertellen hoe die twee met en tegen elkaar kunnen ouwehoeren en ze een dusdanig slechte invloed op mij hadden, waardoor ik ook vrolijk begon mee te doen.

De stage werd geopend met verschillende toespraken en rond kwart over drie begonnen we met de warming-up. Een voor mij nieuwe oefening bestond uit het elkaar aan de (losse) banden op de buik over de grond trekken. Resultaat: schone vloer, vies pak… ;-) Na de warming up verdeelden we ons naar graad over de drie matten, waar elke leraar een thema behandelde. Als eerste kregen we te maken met ‘vrije zelfverdediging tegen wurgingsaanvallen/pakking, staand en op de grond’. Een bekende techniek die hier werd toegepast was het naar binnen òf naar buiten draaien van de pols van uke, waarna een armklem (ude-osae) of kote gaeshi/kote mawashi kan worden ingezet.
Onderwerp van het tweede thema was ‘afweer en toepassing van verschillende wapens’. Hierbij begonnen we met meervoudig contact, waarbij de arm van uke onderlangs wordt doorgevoerd en de elleboog wordt gecontroleerd.
Later volgden de vijf bekende mes-aanvallen en de weringen hiertegen. De nadruk lag hierbij vooral op het vastzetten van de pols en duim en het aantrekken of opstuwen van de pols (kote hineri), waardoor er balansverstoring optreedt, en het mes afgenomen kan worden.
Ten slotte deden we ‘afweer- en toepassingsoefeningen met de stok’. Eén van de toepassingen bestond uit een wurging met de stok, waarna de stok om de hals van uke onder de eigen oksel wordt doorgevoerd. Door de eigen arm aan te trekken ontstaat een verwurging en deze controle wordt vastgehouden door zelf op de rechterknie te zakken, waardoor uke meegaat en in zittende positie uitkomt. Tori neemt dan de linkerarm van uke op de eigen linkerknie en zet deze vast door de eigen linkerhand achter de eigen linkerknie te zetten. Uke kan vervolgens op de buik worden gedraaid en tori past een houdgreep toe.

We eindigden met een cooling down waarbij we enkele massage-oefeningen bij elkaar deden. Het was snel duidelijk dat dit Ruben niet lang genoeg kon duren. De leraren en organisatoren werden bedankt en ook wij werden bedankt voor het feit dat we vanuit Groningen naar Delmenhorst waren gekomen.

Om de dag goed af te sluiten aten we onderweg naar huis een hapje bij een wegrestaurant. Voor de heren bestond dit ‘hapje’ uit een Schnitzel XL à 500 gram (!). Voor Ruben ging het gezegde ‘het oog is groter dan de maag’ duidelijk op ;-) Maurits daarentegen had totaal geen moeite met de hoeveelheid, terwijl ik nog worstelde met mijn bescheiden lapje vlees. Al met al was het een heel leuke, ontspannen en leerzame dag en bij dezen bedank ik mijn reisgenoten voor hun gezellige aanwezigheid. Voor herhaling vatbaar, wat mij betreft.