Verslagen 2008

 

Stage mes- en stokaanvallen, 19 april 2008

Bron: Jan Maassen, voorzitter JBN districtsbestuur Noord-Nederland

Assen, dojo van Budovereniging Asahi
Voorzitter Jaap Schuitema van de Districts Jiu Jitsu Commissie, tevens de docent van deze middag, kon tot zijn genoegen én die van de commissie op zaterdagmiddag 19 april 2008 zevenenveertig jiu-jitsuka’s uit Noord Nederland welkom heten op de districtsstage. Dit betekende een opleving van de deelname na een periode van teruglopende belangstelling voor districtsstages, waarvan de laatste in december 2007 werd georganiseerd.

Met Ruben Bijkerk als geroutineerde oefenpartner werden door Schuitema veel technieken ter lering aan de deelnemers gedemonstreerd en soms ook op humoristische wijze door hem toegelicht. Interessante leerstof, gebaseerd op eenvoudige basistechnieken, die men - om een effectief resultaat te bereiken - wel met de nodige actie en zorgvuldigheid dient uit te voeren. Jaap Schuitema: ”In mijn stages ga ik uit van eenvoudige basistechnieken die aansluiten op het aspect zelfverdediging en universeel toepasbaar zijn. Vanuit een aanval-aanname werken we dan deze basistechnieken in de loop van een stage steeds verder uit”. Met veel aandacht voor de uitleg en met zichtbaar enthousiasme werd het gedemonstreerde door de deelnemers geoefend. Tijdens de drie uur durende stage wisselde men met regelmaat van partner waardoor men ook zijn of haar collega’s uit ander regio’s leert kennen. Districtsvoorzitter Jan Maassen bedankte bij de afsluiting Schuitema voor de deskundige leiding van deze stage, assistent Bijkerk voor zijn extra bijdrage en de deelnemers voor hun gewaardeerde komst en enthousiasme. Afwezige collega jiu-jitsuka’s van deze middag hebben, volgens Maassen, toch echt iets leerzaams gemist.

De stage
De organiserende commissie wil graag dat de aangeboden stof door de deelnemers nog eens geoefend wordt in de eigen dojo. Daarom is hierna een uitgebreid technisch verslag opgenomen. Tevens zijn er een aantal foto’s bijgeplaatst waarop je kunt klikken waarna ze vergroot worden weergeven. De liefhebbers kunnen hier een ZIP-bestand downloaden (42 MB !) met alle 190 foto’s van de middag. Vanwege de vele verzoeken om de stage inhoudelijk op papier te hebben is de integrale stage-voorbereiding van Jaap Schuitema via deze link te downloaden in PDF-formaat.Deel 1: Ude-osae-complex
Na de warming-up werd gestart met het weren van de tegenstander op korte afstand met open hand; dus niet met de vuisten vanwege de hoge kans op zelfbeschadiging. Dit werd gevolgd door aanvallen met een mes, waarbij het van belang is en groot verschil uitmaakt of het mes een enkelzijdige - of dubbelzijdige snijkant heeft. De aanvaller kan het mes op twee manieren vasthouden, namelijk met het lemmet aan de pink- of aan de duimzijde. Dit is een belangrijk aandachtspunt.

Men gaat met de beweging van de slag mee en plaatst een tegenaanval-stoot met de handpalm naar het hoofd van de tegenstander. In de praktijk is de tegenaanval een nukite-tsuki, dit is een vinger(s)steek naar de keel. Men dient altijd te weren met de buitenkant van de arm, zodat bij het terugtrekken van het mes geen slagader kan worden geraakt. Probeer ook altijd de duim van de tegenstander te controleren. De duim speelt namelijk een belangrijke rol bij zelfverdediging.
N.B: Het advies bij mesaanvallen is echter zo snel mogelijk weglopen als dat lukt, ondanks aangeleerde afweertechnieken. Deze aanvallen blijven immers erg gevaarlijk.

In plaats van het uitschakelen van de tegenstander kan men hem ook door middel van een gestrekte armklem op de elleboog (ude-osae) onder controle brengen. Met deze klem kan men de tegenstander naar de grond brengen en vervolgens ontwapenen. Als de tegenstander meegaat met de ude-osae en achter je rug gaat staan kun je zijn been met een soort uchi- mata (10e heupworp) wegvegen en hem ook daar mee naar de grond brengen.

Men kan er voor kiezen om eerst de pols omhoog te brengen en het mes uit de hand van de tegenstander te slaan met je onderarm. Daarna doorgaan met ude-osae of een gestrekte armklem over de schouder. Ook kan men de arm naar de achterkant van zijn rug sturen, waarna je de tegenstander ontwapend via zijn eigen lichaam door zijn hand langs zijn lichaam naar je toe te trekken.Deel 2: Kote-gaeshi-complex

Een korte warming up na de pauze door met je open hand links en rechts naar je tegenstander te tikken. Deze weert op zijn beurt ook met zijn open hand af.

Het onder controle houden van het mes. De aanval is een messteek van buiten met lemmet aan de duimzijde. Het is een snijdende beweging naar de hals. Tijdens de kote- gaeshi kan men staande met de andere hand de elleboog controleren.

Na het ontwapenen kan men de tegenstander ook uit balans brengen door met de elleboog een ude- garami uit te voeren op zijn elleboog, waarna je hem met je vrije hand op zijn voorhoofd verder naar de grond duwt (dit zijn mooie oefentechnieken, maar in de praktijk zal dit ongetwijfeld anders verlopen).

Men moet er rekening mee houden dat de tegenstander als hij op de grond ligt, je altijd nog kan schoppen of slaan. Hierop moet men goed bedacht zijn en op voorhand rekening mee houden. Blok deze stoten of schoppen en schakel de tegenstander uit of keer hem met een klemtechniek op de buik, zodat hij niet meer kan stoten en schoppen. Op de buik draaien levert een betere controle-positie op.

Als de tegenstander na het ontwapenen de hand terugtrekt dan kan men hem met een knietje (hiza-geri) en een koiten-nagé naar de grond brengen.