foto 1 van de stage op 25 oktober 2003 in Oenkerk

bandenplaatjes van wit, geel tot zwart